Mgr. Soňa Felixová

Tlumočení, překlady & výuka německého jazyka

 

Odkaz na stránku s touto a dalšími mými fotkami

Adresa Mgr. Soňa Felixová, Smetanova 43, Brno, 602 00 IČ 70457662 Email sona@nemcinatlumoceni.cz Mobil (+420) 607 215 190 Mobil +43 - (0)664 - 7390 - 8592 Telefon (+420) 549 242 443

Dovolte mi Vás přivítat na mé webové stránce!

Vzdělání

Německým jazykem se zabývám jako profesionální tlumočnice, překladatelka, soukromá učitelka a příležitostně i jako korektorka, či průvodkyně. K němčině mám vřelý vztah a jejímu studiu se věnuji nepřetržitě již od roku 1986 (Státní zkouška z německého jazyka, dokončené studium germanistiky a filozofie na Masarykově univerzitě v Brně, roční studium německé literatury na univerzitě v hessenském Kasselu, kurz simultánního tlumočení a tlumočnického zápisu pořádaný JTP, řada cest do německy mluvících zemí, atd.).

Specializace

Svou profesi mám velmi ráda a zároveň kladu velký důraz na kvalitu, odbornou a jazykovou správnost, poctivost, spolehlivost, flexibilitu, celkovou profesionalitu i dodržování termínů a dochvilnost. Krom toho, že jsem schopna zprostředkovat veškerou Vaši běžnou komunikaci či korespondenci v němčině, specializuji se rovněž oborově a mohu tedy nabídnout i překlady na vysoké odborné úrovni v těchto oblastech: stavebnictví, strojírenství, řízení jakosti, normy, dřevozpracující průmysl, elektronika, ekologie, filozofie a nezisková sféra (v ní zejména projekty z oblasti ekologie, lidských práv a kultury – máte-li pro mne podobnou nabídku, velice ráda si ji vyslechnu).

Reference

Pracuji pro mnohé velké nadnárodní firmy, ale stejně tak pro české i německé podnikatele a soukromé osoby. Z desítek mých dosavadních spokojených klientů si osobně nejvíce cením spolupráce s firmami Bosch, ABB, E.ON, Lesy ČR, Veletrhy Brno, Demag, Brose, Bertelsmann, Bramac, Trumpf, General Dynamics, Passivhaus Institut, Město Brno, neziskovými organizacemi Člověk v tísni a CVČ Lužánky. Pevně věřím, že podobně jako tyto renomované firmy a organizace se rozhodnete stát mými klienty i Vy.

Na brzkou shledanou s Vámi nad společným dílem se těší,

Mgr. Soňa Felixová
řádná členka Jednoty tlumočníků a překladatelů
 

Korektury a transkripce

Provádím korektury a stylistické úpravy textů, rešerše a přepisy německých originálů, zvukových záznamů a videa. Důsledně respektuji nová pravidla německého pravopisu a při korekturách dbám nejen na to, aby byl text gramaticky správně, ale aby také odpovídal nepsaným pravidlům společenského a obchodního písemného styku. Cena služby dohodou.

Průvodcování

Příležitostně se zabývám průvodcováním skupin u nás i v zahraničí a také společenským doprovodem podnikatelů, celebrit nebo jiných významných hostí. Sama mám nemalou cestovatelskou zkušenost, navštívila jsem země několika kontinentů a nepostrádám, v této věci velmi důležitý, odpovědný přístup. Cena služby dohodou.

Telefonická asistence

Vyřizuji telefonické hovory s německy hovořícími obchodními partnery a asistuji při telefonických konferencích. Cena služby dohodou.


Nabídka a ceník služeb

Má nabídka služeb je velmi komplexní a postihuje takřka úplné spektrum toho, co můžete Vy nebo Vaše firma požadovat jednorázově a nebo formou dlouhodobější spolupráce. Uvedené ceny berte spíše jen jako orientační, jsem zastánkyní individuálního přístupu k zákazníkům a podle toho může vypadat výsledná kalkulace, patřičně snížená o množstevní či věrnostní slevu. Ještě dodávám, že nejsem plátce DPH.

Tlumočení ... od 500 Kč/hod

Nabízím souběžné (simultánní) a doprovodné (konsekutivní) tlumočení z a do německého jazyka. Asistuji u obchodních jednání a porad, přednášek, seminářů, školení, prezentací firem i u soukromých zahraničních návštěv. Má základní denní osmihodinová sazba je 4.000 Kč (půldenní obdobně 2.000 Kč), při výjezdech do zahraničí dle dohody. Časově jsem velmi flexibilní a s dostatečným předstihem lze dohodnout též tlumočení ve dnech pracovního volna či o státních svátcích.

Překlady ... od 280 Kč/NS

Obousměrnými překlady do němčiny a zpět pokrývám celou řadu oblastí lidské činnosti: Překládám technickou dokumentaci (např. návody pro stavební stroje a obslužná zařízení, technické zprávy, atp.), smlouvy, příručky, odborné posudky, novinové články, výroční zprávy, katalogy, tištěné a internetové prezentace, obchodní i soukromou korespondenci a zajímají mne i překlady krásné literatury, scénářů, apod. Texty zpracovávám a odesílám elektronicky (na požádání také tradičně poštou nebo expresní zásilkovou službou), při práci používám elektronické slovníky, automatickou kontrolu současného německého pravopisu a program TRADOS. Cenově začínám na hranici 280 Kč za normostranu (1800 znaků včetně mezer) u delších překladů a 300 Kč/NS za překlady menšího rozsahu. U expresních či náročnějších překladů je nutno počítat s příplatkem 30-100%.

Výuka ... od 250 Kč/hod

Výukou němčiny se zabývám již řadu let, učím začátečníky i pokročilé, individuálně nebo ve skupinách – soukromě, v jazykových agenturách i ve firmách. Nabízím Vám individuální studijní plán, přizpůsobený Vašim současným znalostem a možnostem: Zaměřit se můžeme na gramatiku, konverzaci, reálie, obchodní němčinu, přípravu na různé druhy zkoušek, apod. Disponuji rovněž celou řadu materiálů, učebnic, cvičení a článků. Cena výuky je 250 Kč za vyučovací hodinu (60 minut).

Líbí se mi... ... zdarma

Let balonem Brno